Preskočiť na obsah

Odo dnes každý večer o 20:00 budú znieť zvony v našom cirkevnom zbore ako pozvánka pre nás všetkých, aby sme sa vo svojich domácnostiach pripojili k modlitebnej výzve a modlili sa za upokojenie situácie ohľadom koronavírusu. Ako znak našich modlitieb a pozvánku pre ďalších môžeme si v tomto čase zažnúť v oknách našich príbytkov sviecu. Ak niekto odfotí túto sviecu a bude ju zdieľať na facebooku, bude to zároveň pozvánka pre ďalších ľudí k modlitbám.

Modlime sa:

  • za chorých a ich rodiny. Aby tí, čo onemocneli boli efektívne liečení a zároveň spoznali Ježiša Krista ako najlepšieho lekára.
  • za zdravotníkov. Práve oni musia byť každodenne vystavení rizikovým situáciám.
  • za farárov. Aby boli oporou pre veriacich aj na diaľku a aby boli aj oni pod Božou ochranou.
  • za dôveru. Božia ochrana je pri nás všetkých.
  • za múdrosť pre našich predstaviteľov. Aby boli ich rozhodnutia správne a premyslené.
  • za zastavenie šírenia vírusu. Jedine Boh dokáže jediným slovom zastaviť koronavírus.
  • za našu premenu. Aby sme sa stali pokornými a oddanými Bohu.
  • za Božiu pomoc. A takisto za požehnanie do každej situácie, v ktorej sa ocitneme my alebo naši blížni.
Značky: