Služby Božie

Hlavné služby Božie bývajú každú nedeľu o 9,00 hod. v Evanjelickom kostole v Liptovskom Jáne.

Stredtýždňové služby Božie bývajú každý štvrtok v letnom období o 18,00 hod. a v zimnom období o 17. hod. v zborovej miestnosti v Liptovskom Jáne.

Nešporné služby Božie v Beňadikovej sa konajú vždy v 1. nedeľu v mesiaci o 13,30 hod. v Kultúrnom dome.

Nešporné služby Božie v Uhorskej Vsi sa konajú vždy v 2. nedeľu v mesiaci o 13,30 hod. v Knižnici.

Nešporné služby Božie v Podturni sa konajú vždy v 2. nedeľu v mesiaci o 14,30 hod. v zasadačke Obecného úradu.

Pamiatka zosnulých
VIAC
Pamiatka reformácie
VIAC
Zostaň s nami, Pane!
Zborový deň uzavrela sestra farárka slovami svojho predchodcu Jána Kleňa, ktoré adresoval cirkevnému zboru v roku 1969 vo svojej kňazskej správe: „Pohľad do budúcnosti je zakrytý závojom, nevieme, čo nám prinesie,
VIAC
Začiatok školského roka
Srdečne pozývame na služby Božie na Začiatok školského roka. Chceme vstúpiť do nového školského roka s Božím slovom, s Jeho požehnaním a v modlitbe Ho chceme prosiť o pomoc a
VIAC
Národný týždeň manželstva 2019
Liptovský Ján 17. februára 2019 – Každoročne je týždeň okolo sviatku sv. Valentína venovaný podujatiu Národný týždeň manželstva. Na jeho záver sa aj v tomto roku u nás konali služby
VIAC
Rodinné služby Božie – pozvánka
VIAC
Služby Božie – pôst a Veľká noc 2019
VIAC
1. sviatok vianočný 2018
Liptovský Ján 2018 – Na 1. sviatok vianočný opäť zaspievali naše dva dospelácke spevokoly. Ženský spevokol zaspieval pieseň Spasiteľ náš Ježiš Kristus a Svätojánsky prameň Pásli pastieri. V kázni bol predstavený
VIAC
Štedrý večer 2018
Liptovský Ján 24. 12. 2018 – Prinášame Vám niekoľko obrázkov zo štedrovečerných služieb Božích v roku 2018. Služby Božie opäť začali za prítmia v kostole. Tento starocirkevný spôsob slávenia má
VIAC
Pozdvihnite hlavy
Táto kázeň zaznela na slávnostných službách Božích pri príležitosti 110. výročia posvätenia chrámu Božieho v Liptovskom Jáne. My slovo Tvoje chceme čuť, Ó, Kriste náš, Ráč prísť k nám, s nami pobudnúť,
VIAC