Služby Božie

Hlavné služby Božie bývajú každú nedeľu o 9,00 hod. v Evanjelickom kostole v Liptovskom Jáne.

Stredtýždňové služby Božie bývajú každý štvrtok v letnom období o 18,00 hod. a v zimnom období o 17. hod. v zborovej miestnosti v Liptovskom Jáne.

Nešporné služby Božie v Beňadikovej sa konajú vždy v 1. nedeľu v mesiaci o 13,30 hod. v Kultúrnom dome.

Nešporné služby Božie v Uhorskej Vsi sa konajú vždy v 2. nedeľu v mesiaci o 13,30 hod. v Knižnici.

Nešporné služby Božie v Podturni sa konajú vždy v 2. nedeľu v mesiaci o 14,30 hod. v zasadačke Obecného úradu.