Preskočiť na obsah
Liptovský Ján 24. 12. 2017 – Aj tieto štedrovečerné služby Božie sme zasvätili starocirkevným spôsobom, ktorý zdôrazňuje koniec adventu a príchod Vianoc, koniec vlády tmy a príchod pravého Svetla, nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Úvod služieb Božích začal v prítmí chrámu úvodnou liturgiou. V takomto šere znela prorocká predpoveď Ježišovho príchodu i slová žalmu. Až radostnou piesňou Čas radosti, veselosti a spevom evanjelia prišlo to radostné vianočné: Kristus sa narodil! Vtedy sa kňaz vrátil zo sakristie oblečený už do bielej kamže. V kázni slova Božieho sa venoval Izaiášovej predpovedi: Ajhľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Immanuel. Kristus je ten Immanuel, ten pravý Boh, ktorý je s nami. Na službách Božích vystúpil mužský spevokol Svätojánsky prameň s piesňou Do tichej noci, ženský spevokol s piesňou Dobrý Pastier sa narodil a spoločne zaspievali pieseň O polnoci spev anjelský. Pridali sa i deti, ktoré zaspievali vianočné koledy Počúvajte, kresťania, Narodil sa nám Spasiteľ a pieseň S láskou Kristovou.