Preskočiť na obsah

Liptovská Porúbka 13. 5. 2018 – V nedeľu 13. mája mali evanjelici v Liptovskej Porúbke veľkú slávnosť: oslavovali sté výročie posvätenia chrámu. Pozvali aj nás ako svoju bývalú matkocirkev. Navštívili sme tento cirkevný zbor s našimi dvoma spevokolmi, mužským spevokolom Svätojánsky prameň a ženským spevokolom.