Preskočiť na obsah

Uhorská Ves 26. 10. 2018 – V piatok 26. októbra bol Kultúrny dom v Uhorskej Vsi naplnený do prasknutia mladými ľuďmi. Asi 130 ich prišlo z cirkevných zborov horného Liptova na stretnutie dorastu horného Liptova. Po úvodnom privítaní nasledovalo niekoľko piesní v podaní kapely. Slovom na tému „Think different“ (Mysli inak) sa prihovoril mikulášsky farár Marián Bochnička. Po modlitbách a piesňach nasledovalo niekoľko hier. Stretnutie sa skončilo občerstvením, ktoré pripravili ochotné sestry a bratia z filiálky. Srdečne im za to ďakujeme. Rovnako patrí poďakovanie obecnému úradu, ktoré dalo k dispozícii priestory Kultúrneho domu.

Značky: