Život zboru

Stretnutie dorastu v Liptovskom Ondreji

Zverejnený

Liptovský Ondrej 1. 6. 2018 – Zúčastnili sme sa stretnutia dorastu, ktoré sa konalo v Kultúrnom dome v Liptovskom Ondreji.