Preskočiť na obsah

Dolný Kubín 25. 4. 2018 – Na viacerých miestach seniorátu sa spojili niekoré cirkevné zbory a v ich rámci sa stretávajú muži na biblických hodinách. Veľké stretnutie mužov sa konalo v Zmeškalovom dome (tzv. Domčeku) v Dolnom Kubíne v stredu 25. apríla. Témou stretnutia boli tzv. Červené sviatky. Prítomných privítal Ján Kutlík (CZ Veličná). Kapela zahrala niekoľko piesní a zaznelo aj svedectvo. Domáci farár Rastislav Stanček vysvetlil pozadie mnohých veľkonočných zvykov. Upozornil, že mnohé ľudové zvyky nemajú svoje korene v kresťanstve, ale v pohanskej viere našich dávnych predkov. Isteže, vieme, že „čistému je všetko čisté“. Na druhej strane však sa držíme aj Pavlovej pripomienky, že svojou slobodou nesmieme vzbudzovať pohoršenie u duchovne slabých. Preto je potrebné pamätať, že skutočný význam kresťanskej Veľkej noci nie je v zvykoch Veľkonočného pondelka, ale v Ježišovej smrti na kríži a v Jeho vzkriesení. V diskusii zazneli názory, že ešte väčším problémom, ako zachovávanie ľudových zvykov, je ľahostajnosť kresťanov. Mnohí totiž namiesto toho, aby zasvätili sviatky účasťou na bohoslužbách, radšej trávia čas lyžovačkou či wellness pobytmi. A tak účasť na bohoslužbách klesá od relatívne peknej účasti na Veľký piatok cez nižšiu na Veľkonočnú nedeľu až po najslabšiu na Veľkonočný pondelok.