Preskočiť na obsah

Liptovský Ján 16. marca 2019 – Mnohí poznajú Slovinsko z letných dovoleniek. Tentoraz sme boli spojení s touto krajinou nie kilometrami ciest, ale rukami zloženými k modlitbám a zrakom upretým k Pánu Bohu. Témou Svetového dňa modlitieb bola totiž práve táto krajina. Ženy-kresťanky zo Slovinska taktiež pripravili témy modlitieb. Biblickým heslom bol úryvok z Ježišovho podobenstva o kráľovskej hostine: „Poďte, všetko je pripravené.“ Hlavnými problémami, za ktoré sme prosili, boli etnické a medzigeneračné rozdiely, migrácia, alkoholizmus a domáce násilie. Výťažok zbierky zo stretnutia bol zaslaný organizácii Ključ. Je to centrum pre ženy, ktoré boli obeťami obchodovania s ľuďmi. Na stretnutí si účastníci zaspievali slovinské piesne. Na záver sa i pohostili typickou špecialitou Slovinska: orechovou poticou.

Značky: