Preskočiť na obsah

V rámci cirkvi vznikla výzva pre všetky deti, aby ozdobili okno svojho domova nakreslenou dúhou. Dúhou preto, lebo keď Pán Boh zachránil Nóacha a jeho blízkych pred potopou, dal na oblohu dúhu ako znak svojej milosti a ochrany a povedal:

„Toto bude znamením zmluvy, ktorú pre všetky budúce pokolenia robím medzi sebou a medzi vami i medzi všetkými živými tvormi, čo sú pri vás: svoju dúhu kladiem na oblaky; bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi zemou. Keď nakopím oblaky nad zemou a ukáže sa dúha na oblakoch, rozpomeniem sa na svoju zmluvu medzi mnou a medzi vami i medzi všetkými živými tvormi zo všetkého tvorstva; a vody sa už nestanú potopou, aby zničili každé z tvorstva. Keď bude dúha na oblakoch, pozriem sa na ňu, aby som sa rozpomenul na večnú zmluvu medzi Bohom a medzi každým živým tvorom zo všetkého tvorstva, ktoré je na zemi.“

1. Mojžišova 1, 12 – 16

My v našom cirkevnom zbore k tomuto pripájame výzvu, aby ste sa zapojili do výtvarnej súťaže. Téma: dúha ako symbol Božej milosti a ochrany nielen v časoch Nóacha, ale aj v tomto čase koronavírusovej pandémie. Kreativite sa medze nekladú. Nakreslené obrázky môžete odfotiť a poslať do nedele 5. apríla 2020 niektorým z nasledovných spôsobov (nezabudnite pripojiť meno a priezvisko, bydlisko a vek):

Za obrázky bude možné potom hlasovať v internetovom hlasovaní. Taktiež budú vystavené na plote okolo nášho chrámu. Prví traja výhercovia budú po prejdení pandémie ocenení vecnými cenami.

Nezabudnite si ozdobiť aj svoje okno.