Preskočiť na obsah

Srdečne pozývame na služby Božie na Začiatok školského roka. Chceme vstúpiť do nového školského roka s Božím slovom, s Jeho požehnaním a v modlitbe Ho chceme prosiť o pomoc a ochranu počas celého školského roka. Ktosi múdry o modlitbe povedal: „Modlitba je najväčšou mocou, lebo pohne rukou Toho, ktorý hýbe svetom.“ Preto sa aj my chceme v nedeľu modliť o Božiu pomoc pre tento školský rok.
Služby Božie sa uskutočnia v nedeľu 1. 9. 2019 o 9. hod. v Evanjelickom kostole v Liptovskom Jáne.