Preskočiť na obsah

Liptovský Ján 9. 9. 2018 – Tohtoročný zborový deň sa niesol v duchu témy „70 rokov Izraela“. Na službách Božích kázal farár z Kalnej nad Hronom Ján Jančo. Keďže dva razy do roka organizuje zájazdy do Izraela, zároveň predstavil významné miesta vo Svätej zemi, ktoré pripomínajú biblické udalosti. Po skončení služieb Božích program pokračoval vo farskej záhrade, kde vystúpili spevokoly a s prednáškou vystúpila Zuzana Nemcová z Liptovského Mikuláša. Predstavila židovskú komunitu v Liptovskom Mikuláši. Na farskom úrade bola nainštalovaná výstava o vzniku štátu a o židovskej kultúre. Popri bohatom programe sme sa tešili chutnému občerstveniu a gulášu. Ďakujeme všetkým, ktorí ochotnou pomocou prispeli k zdarnému priebehu podujatia. Predovšetkým však Pánu Bohu za počasie, ochranu a požehnanie.