Ženský spevokol

Ženský spevokol pôsobí v cirkevnom zbore od roku 2013. Až do roku 2018 viedla spevokol Miroslava Smrečanová. V súčasnosti ho diriguje zborový farár Peter Taját. Spevokol vystupuje na službách Božích a rozličných zborových podujatiach. V roku 2018 sa zúčastnil VI. evanjelických cirkevných dní vo Zvolene.

Spevokol nacvičuje každú sobotu o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Podturni.

No post found