Preskočiť na obsah

Liptovský Ján 17. 6. 2018 – Štyridsaťdeväť konfirmandov stálo pred jánskym oltárom pred päťdesiatimi rokmi, v roku 1968. Bolo to veru najviac, čo vieme zistiť z našej konfirmačnej matriky. Žiaľ, už dvanásť z nich si Pán povolal z tejto časnosti. Zo žijúcich prišlo šestnásť jubilantov, ktorí si pri slávnosti zlatej konfirmácie zaspomínali nielen na samotnú slávnosť, ale i na prežitých päťdesiat rokov. Spoločne prijali aj sviatosť Večere Pánovej. Po slávnosti navštívili hrob seniora Juraja Lukáča a učiteľa Eduarda Grečnera. Slávnosť zakončili spoločným obedom.