Preskočiť na obsah

Na základe usmernenia predsedníctva ECAV budú v cirkevnom zbore do odvolania zrušené všetky služby Božie a pôstne večierne i všetky ostatné organizované podujatia: detská besiedka, príprava konfirmandov, stretnutia dorastu, nácviky spevokolov.

Využime tento čas, kedy nám nie je možné spoločne sa stretávať, ako jedinečnú príležitosť pre rodinné pobožnosti a modlitebné chvíle. Moderné technológie umožňujú taktiež vypočuť si nahrávky služieb Božích. Čítajme dobrú duchovnú literatúru.

Aj na stránkach cirkevného zboru Vám chceme ponúknuť kvalitný duchovný materiál, ktorý budeme postupne pridávať. Nahrávky služieb Božích nájdete v podcastovom kanáli Služby Božie | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ján vo vašich podcastových aplikáciách alebo v kanáli Youtube.