Preskočiť na obsah

Ďakujeme všetkým, ktorí ste nás vlani podporili formou 2% z poukázaných daní. Aj vďaka Vám sme mohli vykonať mnoho práce v oblasti šírenia kresťanských hodnôt, kultúry a vzdelanosti predovšetkým v spolupráci s Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Liptovský Ján.

Podporili sme…
Informácie pre zamestnancov
Informácie pre právnické osoby

Podporili sme…

Organizovali sme denný detský tábor. Zúčastnilo sa ho okolo 40 detí. Pritom pomáhalo viacero dospelých dobrovoľníkov. Deti na príklade veriacich vedcov spoznávali evanjelium Pána Ježiša.

Podporujeme spevokoly pôsobiace na pôde cirkevného zboru: mužský spevokol Svätojánsky prameň, ženský spevokol a detský spevokol Svätojánske mušky.

Vydávame rôzne evanjelizačné publikácie.

Pomáhame pri zachovaní hodnôt kultúrneho dedičstva.

Návrat hore

Informácie pre zamestnancov

 1. Zamestnanci majú možnosť poukázať 2% alebo 3% z daní z príjmu do konca apríla t. r.
  Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.
  Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

  1. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od nášho občianskeho združenia.
 3. Stiahnite si Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu fyzickej osoby. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
 4. Do Vyhlásenia vpíšte sumu, ktorú chcete občianskemu združeniu poukázať.
 5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. 2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

Návrat hore

Informácie pre právnické osoby

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 3. POZOR:
  1. Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane
  2. Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane
 4. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 5. Vpíšte tam tieto údaje:
  IČO: 42071437
  SID: nechajte prázdnu kolonku
  Právna forma: občianske združenie
  Obchodné meno (názov): Svätojánska evanjelická jednota
  Sídlo – Ulica: Starojánska
  Súpisné/orientačné číslo: 127
  PSČ: 03203
  Obec: Liptovský Ján
 6. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 7. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!
 8. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na Váš daňový úrad

Návrat hore

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *