Preskočiť na obsah

V nedeľu 20. júna 2021 oslávil Evanjelický cirkevný zbor v Cisownici 40. výročie kostola Jána Krstiteľa. Na slávnostných službách Božích v kostole kázal celopoľský evanjelický biskup Jerzy Samiec a na paralelných službách Božích vo farskej záhrade farár Karol Macura z Drogomyśla. Služby Božie spevom obohatili spevácke zbory: mládež z Drogomyśla a zmiešaný spevokol z Cisownice a Diecézny dychový orchester. Slová pozdravov zazneli od vojta goleszovskej gminy Sylwie Cieślar, Petra Tajáta z Liptovského Jána a vicevojta Rafała Glajcara.

Po službách Božích sa konala krátka pobožnosť modlitby a požehnania pod jubilejným krížom. Cirkevný zbor potreboval pred časom vypíliť staré vyschnuté smreky vedľa kostola. Jeden peň zvädnutého smreka bol však zachovaný a padlo rozhodnutie, že má byť z neho vytvorená socha. Po dlhom uvažovaní bol použitý ako základ pre kríž. Samotný peň tvorí prírodné vertikálne rameno kríža. Na kríži je lutherova ruža a Biblia s biblickým odkazom Kolosenským 2, 14 a dátumy 1981-2021. Jubilejný kríž odkazuje aj touto svojou symbolikou na rok osamostnatnenia cirkevného zboru. Kríž pripomína teológiu kríža (theologiu crucis), a Biblia Božie slovo, na ktorom evanjelici stoja.

Značky:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *