Život zboru

Pozdvihnite hlavy

Publikované

Táto kázeň zaznela na slávnostných službách Božích pri príležitosti 110. výročia posvätenia chrámu Božieho v Liptovskom Jáne. My slovo Tvoje chceme čuť, Ó, Kriste náš, Ráč prísť k nám, s nami pobudnúť, Však znáš nás, znáš. Čím ťažší nášho žitia boj, Tým viac sme za ten príchod Tvoj A Tvoju zvesť… Dopraj nám vzdať Ti slávu, česť. Amen […]