Život zboru

Špinavé ruky

Posted on

Už niekoľko rokov sa v areáli cirkevného zboru v lete konalo letné podujatie Špinavé ruky. Stretli sa na ňom niekoľkokrát cez letné prázdniny rodičia detí do 6 rokov spolu so svojimi ratolesťami, ktoré sa s veľkou radosťou hrali s farebnými vodami, rozličnými kamienkami a inými prírodninami a popri tom sa aj čosi nové dozvedeli. Opýtali […]

Život zboru

Biblická hodina mužov v Smrečanoch

Posted on

4. kapitolou Skutkov apoštolov pokračovali muži na biblickej hodine mužov v Smrečanoch 2. októbra 2019. Po uzdravení chromého sa tak dostali k časti, kde sú Peter, Jakub a Ján vypočúvaní židovskou veľradou. Títo učeníci boli nútení, aby nehovorili nikomu o Ježišovi. Avšak Peter odpovedá: ” Súďte, či je spravodlivé pred Bohom poslúchať viac vás ako […]

Život zboru

Detská besiedka v Kontaktnej ZOO

Posted on

V prvú septembrovú nedeľu sa deti z detskej besiedky vybrali do Kontaktnej ZOO. Najprv si pozreli výstavu motýľov v Liptovaréne. Nádherné obrovské motýle pristávali na hlavách, rukách i na oblečení a deti celé šťastné s nimi pózovali našim fotoaparátom. Potom sme prešli do samotnej ZOO. Kto chcel, mohol vojsť k pelikánom, papagájom, ba dokonca k […]

Život zboru

Aké je milé, keď bratia spolu bývajú… a Pánovi spievajú!

Posted on

September býva nielen začiatkom nových prác v škole, ale aj v evanjelických spevokoloch. Spevokoly cirkevných zborov Liptovský Ján a Liptovský Ondrej začali túto novú sezónu netradične – zájazdom do Nemecka, kde okrem iného na viacerých miestach spievali. Zájazd sa konal 10. – 15. septembra 2019 a zúčastnili sa ho mužský spevokol Svätojánsky prameň a ženský […]

Život zboru

Zostaň s nami, Pane!

Posted on

Zborový deň uzavrela sestra farárka slovami svojho predchodcu Jána Kleňa, ktoré adresoval cirkevnému zboru v roku 1969 vo svojej kňazskej správe: „Pohľad do budúcnosti je zakrytý závojom, nevieme, čo nám prinesie, ale o to najdôležitejšie prosíme: Pane, zostaň s nami i naďalej! Vo svojej moci, vo svojej láske, vo svojom slove a sviatostiach. S Ním sa netreba ničoho báť. Strach je […]