Život zboru

Noví presbyteri

Publikované

Liptovský Ján 20. 5. 2018 – 20. mája boli uvedení do svojich funkcií noví presbyteri: Adela Nikitinová, Oľga Pavelicová a Michal Hreha. Prajeme im veľa Božej múdrosti, pevnú vieru a Božie požehnanie.

Život zboru

Novozvolené presbyterstvo

Publikované

Liptovský Ján 11. 2. 2018 – Na volebnom konvente bolo na ďalšie šesťročné funkčné obdobie zvolené nové presbyterstvo. Všetkým presbyterom blahoželáme a prajeme Božiu múdrosť, pomoc, aby dobre plnili svoje povinnosti a bojovali dobrý boj viery v súkromnom živote i v cirkevnom zbore.