admin

Opäť v kostole!

  • by

Milí priatelia, opäť sa môžeme stretnúť naživo, tvárou v tvár na službách Božích. V nedeľu o 9,00 hod. – hlavné služby Božie, ev. kostol v… Opäť v kostole!

Zasľúbenia

  • by

Pozrite sa, aké nádherné zasľúbenia máme od nášho nebeského Otca! Izaiáš 41, 10 … neboj sa, lebo ja som s tebou, nepozeraj ustrašene vôkol seba,… Zasľúbenia