Život zboru

Konfirmandi v Cisownici

Publikované

Cisownica 8. – 10. 6. 2018 – Konfirmandi a mládežníci z nášho cirkevného zboru sa pod vedením brata farára a sestier Janky Pacigovej a Aďky Štetkovej zúčastnili zájazdu zo partnerského cirkevného zboru v Cisownici. Tento zájazd mal viacero rozmerov. Stretli sme sa s našimi priateľmi v Cisownici – s bratom farárom Marekom Twardzikom a jeho rodinou, […]