Život zboru

Špinavé ruky

Posted on

Už niekoľko rokov sa v areáli cirkevného zboru v lete konalo letné podujatie Špinavé ruky. Stretli sa na ňom niekoľkokrát cez letné prázdniny rodičia detí do 6 rokov spolu so svojimi ratolesťami, ktoré sa s veľkou radosťou hrali s farebnými vodami, rozličnými kamienkami a inými prírodninami a popri tom sa aj čosi nové dozvedeli. Opýtali […]

Život zboru

Detská besiedka v Kontaktnej ZOO

Posted on

V prvú septembrovú nedeľu sa deti z detskej besiedky vybrali do Kontaktnej ZOO. Najprv si pozreli výstavu motýľov v Liptovaréne. Nádherné obrovské motýle pristávali na hlavách, rukách i na oblečení a deti celé šťastné s nimi pózovali našim fotoaparátom. Potom sme prešli do samotnej ZOO. Kto chcel, mohol vojsť k pelikánom, papagájom, ba dokonca k […]

Život zboru

Začiatok školského roka

Posted on

Srdečne pozývame na služby Božie na Začiatok školského roka. Chceme vstúpiť do nového školského roka s Božím slovom, s Jeho požehnaním a v modlitbe Ho chceme prosiť o pomoc a ochranu počas celého školského roka. Ktosi múdry o modlitbe povedal: “Modlitba je najväčšou mocou, lebo pohne rukou Toho, ktorý hýbe svetom.” Preto sa aj my […]

Život zboru

Špinavé ruky

Posted on

Pozývame vás srdečne počas prázdnin každú stredu od 10. 7. do 21. 8. 2019 od 9:30 do 11:00 hod. na hravé dopoludnia pre deti, ktoré sa neboja ušpiniť. Zahajujeme 4. ročník spoločných letných stretnutí pre občanov i návštevníkov Jána. Príďte sa s nami zašpiniť, pohrať a zoznámiť. Pre deti od 1 do 6 rokov v […]

Život zboru

Novoročná akadémia 2019

Posted on

Uhorská Ves 19. januára 2019 – Tohtoročná Novoročná akadémia sa konala v Kultúrnom dome v Uhorskej Vsi. Témou stretnutia boli Božie slová: „Človek hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce.“ Tieto slová povedal Pán Boh prorokovi Samuelovi, keď hľadal kráľa pre izraelský národ. O tomto hľadaní hovorila aj tieňová scénka, […]

Život zboru

110-ročné jubileum kostola

Posted on

Liptovský Ján 2. decembra 2018 – 110 rokov uplynulo od posvätenia obnoveného evanjelického chrámu Božieho v Liptovskom Jáne. Ten predchádzajúci, tolerančný z roku 1785, zničil v roku 1907 požiar. Len rok stačil, aby už nový chrám Boží mohol byť posvätený. Pri tejto príležitosti sa konali slávnostné služby Božie, na ktorých ako slávnostný kazateľ zvesťou Božieho […]