Život zboru

Špinavé ruky

Posted on

Už niekoľko rokov sa v areáli cirkevného zboru v lete konalo letné podujatie Špinavé ruky. Stretli sa na ňom niekoľkokrát cez letné prázdniny rodičia detí do 6 rokov spolu so svojimi ratolesťami, ktoré sa s veľkou radosťou hrali s farebnými vodami, rozličnými kamienkami a inými prírodninami a popri tom sa aj čosi nové dozvedeli. Opýtali […]

Život zboru

Detská besiedka v Kontaktnej ZOO

Posted on

V prvú septembrovú nedeľu sa deti z detskej besiedky vybrali do Kontaktnej ZOO. Najprv si pozreli výstavu motýľov v Liptovaréne. Nádherné obrovské motýle pristávali na hlavách, rukách i na oblečení a deti celé šťastné s nimi pózovali našim fotoaparátom. Potom sme prešli do samotnej ZOO. Kto chcel, mohol vojsť k pelikánom, papagájom, ba dokonca k […]

Život zboru

Začiatok školského roka

Posted on

Srdečne pozývame na služby Božie na Začiatok školského roka. Chceme vstúpiť do nového školského roka s Božím slovom, s Jeho požehnaním a v modlitbe Ho chceme prosiť o pomoc a ochranu počas celého školského roka. Ktosi múdry o modlitbe povedal: “Modlitba je najväčšou mocou, lebo pohne rukou Toho, ktorý hýbe svetom.” Preto sa aj my […]

Život zboru

Špinavé ruky

Posted on

Pozývame vás srdečne počas prázdnin každú stredu od 10. 7. do 21. 8. 2019 od 9:30 do 11:00 hod. na hravé dopoludnia pre deti, ktoré sa neboja ušpiniť. Zahajujeme 4. ročník spoločných letných stretnutí pre občanov i návštevníkov Jána. Príďte sa s nami zašpiniť, pohrať a zoznámiť. Pre deti od 1 do 6 rokov v […]

Život zboru

Novoročná akadémia 2019

Posted on

Uhorská Ves 19. januára 2019 – Tohtoročná Novoročná akadémia sa konala v Kultúrnom dome v Uhorskej Vsi. Témou stretnutia boli Božie slová: „Človek hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce.“ Tieto slová povedal Pán Boh prorokovi Samuelovi, keď hľadal kráľa pre izraelský národ. O tomto hľadaní hovorila aj tieňová scénka, […]

Život zboru

110-ročné jubileum kostola

Posted on

Liptovský Ján 2. decembra 2018 – 110 rokov uplynulo od posvätenia obnoveného evanjelického chrámu Božieho v Liptovskom Jáne. Ten predchádzajúci, tolerančný z roku 1785, zničil v roku 1907 požiar. Len rok stačil, aby už nový chrám Boží mohol byť posvätený. Pri tejto príležitosti sa konali slávnostné služby Božie, na ktorých ako slávnostný kazateľ zvesťou Božieho […]

Život zboru

Zborový deň 2018

Posted on

Liptovský Ján 9. 9. 2018 – Tohtoročný zborový deň sa niesol v duchu témy „70 rokov Izraela“. Na službách Božích kázal farár z Kalnej nad Hronom Ján Jančo. Keďže dva razy do roka organizuje zájazdy do Izraela, zároveň predstavil významné miesta vo Svätej zemi, ktoré pripomínajú biblické udalosti. Po skončení služieb Božích program pokračoval vo […]