Svätojánska evanjelická jednota

2% pre Svätojánsku evanjelickú jednotu

Publikované

Ďakujeme všetkým, ktorí ste nás vlani podporili formou 2% z poukázaných daní. Aj vďaka Vám sme mohli vykonať mnoho práce v oblasti šírenia kresťanských hodnôt, kultúry a vzdelanosti predovšetkým v spolupráci s Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Liptovský Ján. Podporili sme… Informácie pre zamestnancov Informácie pre právnické osoby Podporili sme… Organizovali sme denný detský […]