Život zboru

Konfirmandi v Cisownici

Publikované

Cisownica 8. – 10. 6. 2018 – Konfirmandi a mládežníci z nášho cirkevného zboru sa pod vedením brata farára a sestier Janky Pacigovej a Aďky Štetkovej zúčastnili zájazdu zo partnerského cirkevného zboru v Cisownici. Tento zájazd mal viacero rozmerov. Stretli sme sa s našimi priateľmi v Cisownici – s bratom farárom Marekom Twardzikom a jeho rodinou, […]

Život zboru

Konfirmácia 2018

Publikované

Liptovský Ján 27. 5. 2018 – Desať mladých evanjelikov potvrdilo krstné sľuby, ktoré dávali rodičia a krstní rodičia pri ich krste, a vyznalo vieru v Pána Boha. Stalo sa tak na slávnosti konfirmácie. Potom už po prvýkrát prijímali sviatosť Večere Pánovej. Pán Boh daj, aby z nich boli verní vyznávači evanjelia Kristovho a Jeho verní nasledovníci.