Život zboru

Začiatok školského roka

Posted on

Srdečne pozývame na služby Božie na Začiatok školského roka. Chceme vstúpiť do nového školského roka s Božím slovom, s Jeho požehnaním a v modlitbe Ho chceme prosiť o pomoc a ochranu počas celého školského roka. Ktosi múdry o modlitbe povedal: “Modlitba je najväčšou mocou, lebo pohne rukou Toho, ktorý hýbe svetom.” Preto sa aj my […]

Život zboru

Národný týždeň manželstva 2019

Posted on

Liptovský Ján 17. februára 2019 – Každoročne je týždeň okolo sviatku sv. Valentína venovaný podujatiu Národný týždeň manželstva. Na jeho záver sa aj v tomto roku u nás konali služby Božie, na ktorých manželia prijali požehnanie pred oltárom. Národný týždeň manželstva je celosvetová aktivita, ktorá zdôrazňuje význam manželstva a v rozličných formách podporuje manželskú vernosť, […]

Život zboru

1. sviatok vianočný 2018

Posted on

Liptovský Ján 2018 – Na 1. sviatok vianočný opäť zaspievali naše dva dospelácke spevokoly. Ženský spevokol zaspieval pieseň Spasiteľ náš Ježiš Kristus a Svätojánsky prameň Pásli pastieri. V kázni bol predstavený otec Jána Krstiteľa Zachariáš, ktorý pri narodení svojho syna povedal nádherné slová nielen o ňom, ale aj o samotnom Spasiteľovi.

Život zboru

Štedrý večer 2018

Posted on

Liptovský Ján 24. 12. 2018 – Prinášame Vám niekoľko obrázkov zo štedrovečerných služieb Božích v roku 2018. Služby Božie opäť začali za prítmia v kostole. Tento starocirkevný spôsob slávenia má pripomenúť, že prvá časť služieb Božích je ešte stále adventná – až po evanjelium. Pripomína stále to obdobie, ktoré žilo pod ťarchou hriechu a ešte […]

Život zboru

Pozdvihnite hlavy

Posted on

Táto kázeň zaznela na slávnostných službách Božích pri príležitosti 110. výročia posvätenia chrámu Božieho v Liptovskom Jáne. My slovo Tvoje chceme čuť, Ó, Kriste náš, Ráč prísť k nám, s nami pobudnúť, Však znáš nás, znáš. Čím ťažší nášho žitia boj, Tým viac sme za ten príchod Tvoj A Tvoju zvesť… Dopraj nám vzdať Ti slávu, česť. Amen […]

Život zboru

110-ročné jubileum kostola

Posted on

Liptovský Ján 2. decembra 2018 – 110 rokov uplynulo od posvätenia obnoveného evanjelického chrámu Božieho v Liptovskom Jáne. Ten predchádzajúci, tolerančný z roku 1785, zničil v roku 1907 požiar. Len rok stačil, aby už nový chrám Boží mohol byť posvätený. Pri tejto príležitosti sa konali slávnostné služby Božie, na ktorých ako slávnostný kazateľ zvesťou Božieho […]