Život zboru

Dištriktuálny deň v Poprade

Publikované

Poprad 16. 9. 2018 – Zúčastnili sme sa Dištriktuálneho dňa v Poprade. Symbolicky v Poprade – v meste, odkiaľ zo železničnej stanice odišiel prvý transport židovských žien a dievčat do koncentračných táborov – sa konal Deň zmierenia, tohtoročný Deň Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Viac ako 2 500 účastníkov myslelo na pohnuté „osmičkové“ roky […]

Život zboru

Konfirmandi v Cisownici

Publikované

Cisownica 8. – 10. 6. 2018 – Konfirmandi a mládežníci z nášho cirkevného zboru sa pod vedením brata farára a sestier Janky Pacigovej a Aďky Štetkovej zúčastnili zájazdu zo partnerského cirkevného zboru v Cisownici. Tento zájazd mal viacero rozmerov. Stretli sme sa s našimi priateľmi v Cisownici – s bratom farárom Marekom Twardzikom a jeho rodinou, […]

Život zboru

Novoročná akadémia

Publikované

Liptovský Ján 13. 1. 2018 – “Môžu prísť aj neveriaci?” opýtala sa jedna pani pred Novoročnou akadémiou. “Iste,” odpovedal som, “možno vás to osloví.” S touto snahou sme pripravovali aj tohtoročnú Novoročnú akadémiu, v ktorej vystúpili mužský, ženský i detský evanjelický spevokol, detská besiedka i mládež. Celá Novoročná akadémia sa niesla v duchu Podobenstva o […]