Život zboru

Novoročná akadémia 2019

Publikované

Uhorská Ves 19. januára 2019 – Tohtoročná Novoročná akadémia sa konala v Kultúrnom dome v Uhorskej Vsi. Témou stretnutia boli Božie slová: „Človek hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce.“ Tieto slová povedal Pán Boh prorokovi Samuelovi, keď hľadal kráľa pre izraelský národ. O tomto hľadaní hovorila aj tieňová scénka, […]

Život zboru

Novoročná akadémia

Publikované

Liptovský Ján 13. 1. 2018 – “Môžu prísť aj neveriaci?” opýtala sa jedna pani pred Novoročnou akadémiou. “Iste,” odpovedal som, “možno vás to osloví.” S touto snahou sme pripravovali aj tohtoročnú Novoročnú akadémiu, v ktorej vystúpili mužský, ženský i detský evanjelický spevokol, detská besiedka i mládež. Celá Novoročná akadémia sa niesla v duchu Podobenstva o […]