Život zboru

Štedrý večer 2018

Publikované

Liptovský Ján 24. 12. 2018 – Prinášame Vám niekoľko obrázkov zo štedrovečerných služieb Božích v roku 2018. Služby Božie opäť začali za prítmia v kostole. Tento starocirkevný spôsob slávenia má pripomenúť, že prvá časť služieb Božích je ešte stále adventná – až po evanjelium. Pripomína stále to obdobie, ktoré žilo pod ťarchou hriechu a ešte […]

Život zboru

Štedrovečerné služby Božie

Publikované

Liptovský Ján 24. 12. 2017 – Aj tieto štedrovečerné služby Božie sme zasvätili starocirkevným spôsobom, ktorý zdôrazňuje koniec adventu a príchod Vianoc, koniec vlády tmy a príchod pravého Svetla, nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Úvod služieb Božích začal v prítmí chrámu úvodnou liturgiou. V takomto šere znela prorocká predpoveď Ježišovho príchodu i slová žalmu. Až radostnou […]