Život zboru

Domáca pobožnosť na 3. pôstnu nedeľu

Publikované

Milí bratia a sestry! Bezpečnostné opatrenia, spojené s ochranou pred šírením Corona vírusu nám znemožňujú stretnúť sa v najbližšiu nedeľu na službách Božích. To ale neznamená, že by slovo Božie nemalo znieť. Práve naopak. Čas navštívenia je pre cirkev a kresťanov vždy výzvou k ešte intenzívnejšiemu vnáraniu sa do Božieho slova a k ešte horlivejším […]

Život zboru

Domáca pobožnosť na 3. nedeľu pôstnu (15. marec 2020)

Publikované

1. Úvod V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého 2. Pieseň ES 85 3. Odriekanie 10 Božích prikázaní: Aby sme si všetci spoločne pripomenuli zákon Boží, odriekajme spoločne desať Božích prikázaní: Ja som Hospodin, tvoj Boh: Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Nebudeš brať meno Božie nadarmo! Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť! Cti si otca […]

Život zboru

Koronavírus: kresťania majú dôležité poslanie!

Publikované

Situácia je vážna a je skutočnou skúškou pre spoločnosť. Zasiahla aj cirkvi, teda i náš cirkevný zbor. Nekonajú sa služby Božie, nevyučuje sa náboženská výchova, nenacvičujú spevokoly, nekoná sa návštevná služba v domácnostiach, v nemocniciach atď. Avšak nemyslím si, že tento stav v cirkvi je katastrofou pre ňu. Som presvedčený, že je príležitosťou. Tak ako […]