Nezaradené

Zasľúbenia

Publikované

Pozrite sa, aké nádherné zasľúbenia máme od nášho nebeského Otca! Izaiáš 41, 10 … neboj sa, lebo ja som s tebou, nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj! Posilním ťa a pomôžem ti, i podopriem ťa svojou spásonosnou pravicou. Izaiáš 26, 3 Toho, kto je pevnej mysle, zachovávaš v dokonalom pokoji, lebo v […]

Nezaradené

Pracovné listy pre detskú besiedku

Publikované

Prinášame vám pracovné listy detskej besiedky. V tomto období, kedy sa svetom šíri pandémia koronavírusu, sa nemôžu deti stretávať na detskej besiedke. Na druhej strane si uvedomujeme, že je veľmi dôležité, aby aj v tomto čase spoznávali pravdy Božieho slova a duchovne napredovali. Z toho dôvodu sme sa v cirkevnom zbore rozhodli, že budeme s vami […]

Nezaradené

Online pobožnosť 3. 5. 2020

Publikované

Srdečne Vás pozývame sledovať ďalšiu evanjelickú pobožnosť z nášho chrámu Božieho v nedeľu 3. 5. 2020 o 9,00 v premiére alebo kedykoľvek potom zo záznamu. Pozrieť si ju môžete tu, na facebooku, v YouTube kanáli a v podcastových aplikáciách.

Nezaradené

Pred 16 rokmi zomrel Július Filo st.

Publikované

V utorok 14. apríla 2020 ráno sa rozozvučali zvony chrámu Božieho v Liptovskom Jáne pri spomienke na zosnulého brata biskupa Júliusa Fila st. Pán si ho povolal presne pred 16 rokmi 14. apríla 2004. ThDr. Július Filo sa narodil 17. 12. 1921 v Liptovskom Sv. Jáne. Po štúdiu na Slovenskej bohosloveckej fakulte v Bratislave od […]

Nezaradené

Výtvarná súťaž NAKRESLI DÚHU

Publikované

V rámci cirkvi vznikla výzva pre všetky deti, aby ozdobili okno svojho domova nakreslenou dúhou. Dúhou preto, lebo keď Pán Boh zachránil Nóacha a jeho blízkych pred potopou, dal na oblohu dúhu ako znak svojej milosti a ochrany a povedal: “Toto bude znamením zmluvy, ktorú pre všetky budúce pokolenia robím medzi sebou a medzi vami […]