Nezaradené

Biblická hodina – Načo nám je Ježiš

Publikované

Na biblickej hodine sa zrejme tak skoro ešte stále naživo nestretneme. Nič nám však nebráni byť na nej prostredníctvom internetu. Preto som sa rozhodol začať nahrávať tento podcast, v ktorom by som sa venoval dôležitým otázkam kresťanskej viery. Prvá téma je dôležité heslo reformácie: SOLUS CHRISTUS. Pozývam Vás teda na takúto biblickú hodinu!

Nezaradené

Zasľúbenia

Publikované

Pozrite sa, aké nádherné zasľúbenia máme od nášho nebeského Otca! Izaiáš 41, 10 … neboj sa, lebo ja som s tebou, nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj! Posilním ťa a pomôžem ti, i podopriem ťa svojou spásonosnou pravicou. Izaiáš 26, 3 Toho, kto je pevnej mysle, zachovávaš v dokonalom pokoji, lebo v […]

Nezaradené

Pracovné listy pre detskú besiedku

Publikované

Prinášame vám pracovné listy detskej besiedky. V tomto období, kedy sa svetom šíri pandémia koronavírusu, sa nemôžu deti stretávať na detskej besiedke. Na druhej strane si uvedomujeme, že je veľmi dôležité, aby aj v tomto čase spoznávali pravdy Božieho slova a duchovne napredovali. Z toho dôvodu sme sa v cirkevnom zbore rozhodli, že budeme s vami […]

Nezaradené

Online pobožnosť 3. 5. 2020

Publikované

Srdečne Vás pozývame sledovať ďalšiu evanjelickú pobožnosť z nášho chrámu Božieho v nedeľu 3. 5. 2020 o 9,00 v premiére alebo kedykoľvek potom zo záznamu. Pozrieť si ju môžete tu, na facebooku, v YouTube kanáli a v podcastových aplikáciách.

Nezaradené

Pred 16 rokmi zomrel Július Filo st.

Publikované

V utorok 14. apríla 2020 ráno sa rozozvučali zvony chrámu Božieho v Liptovskom Jáne pri spomienke na zosnulého brata biskupa Júliusa Fila st. Pán si ho povolal presne pred 16 rokmi 14. apríla 2004. ThDr. Július Filo sa narodil 17. 12. 1921 v Liptovskom Sv. Jáne. Po štúdiu na Slovenskej bohosloveckej fakulte v Bratislave od […]

Nezaradené

Výtvarná súťaž NAKRESLI DÚHU

Publikované

V rámci cirkvi vznikla výzva pre všetky deti, aby ozdobili okno svojho domova nakreslenou dúhou. Dúhou preto, lebo keď Pán Boh zachránil Nóacha a jeho blízkych pred potopou, dal na oblohu dúhu ako znak svojej milosti a ochrany a povedal: “Toto bude znamením zmluvy, ktorú pre všetky budúce pokolenia robím medzi sebou a medzi vami […]