Detská besiedka

Každú nedeľu sa stretáva detská besiedka. Deti sa stretávajú najprv na službách Božích v kostole o 9. hod., kde sú až po druhú pieseň. Tvoria… Detská besiedka

Novoročná akadémia

  • by

Liptovský Ján 13. 1. 2018 – „Môžu prísť aj neveriaci?“ opýtala sa jedna pani pred Novoročnou akadémiou. „Iste,“ odpovedal som, „možno vás to osloví.“ S… Novoročná akadémia

Nácvik scénky

  • by

Liptovský Ján 31. 12. 2017 – Takto nacvičovala detská besiedka scénku na Novoročnú akadémiu. Išlo o Podobenstvo o hostine (Matúš 22, 1 – 14).

Svätojánsky chlebík 3/2016

  • by

[pdfviewer width=“600px“ height=“849px“ beta=“false“]https://www.ecavliptovskyjan.sk/wp-content/uploads/2016/12/Chlebik-3-2016-maly.pdf[/pdfviewer]

Svätojánsky chlebík 2/2016

  • by

[pdfviewer width=“600px“ height=“849px“ beta=“false“]https://www.ecavliptovskyjan.sk/wp-content/uploads/2016/12/Chlebik-2016-2-maly.pdf[/pdfviewer]

Svätojánsky chlebík 1/2016

  • by

[pdfviewer width=“600px“ height=“849px“ beta=“false“]https://www.ecavliptovskyjan.sk/wp-content/uploads/2016/12/Chlebik-2016-1-maly.pdf[/pdfviewer]