Život zboru

Biblická hodina mužov v Smrečanoch

Publikované

4. kapitolou Skutkov apoštolov pokračovali muži na biblickej hodine mužov v Smrečanoch 2. októbra 2019. Po uzdravení chromého sa tak dostali k časti, kde sú Peter, Jakub a Ján vypočúvaní židovskou veľradou. Títo učeníci boli nútení, aby nehovorili nikomu o Ježišovi. Avšak Peter odpovedá: ” Súďte, či je spravodlivé pred Bohom poslúchať viac vás ako […]

Život zboru

Seniorátne stretnutie mužov

Publikované

Liptovský Mikuláš 11. marca 2019 – Prvé tohtoročné celoseniorátne stretnutie mužov sa konalo na starej fare v Liptovskom Mikuláši. O misijnej službe a prinášaní evanjelia pre veriacich v rezorte Ministerstva vnútra hovoril mjr. Mgr. Ján Paciga, PhD., ev. a. v. duchovný v Polícii.

Život zboru

Konferencia pre mužov

Publikované

Třinec 9. februára 2019 – Štyria bratia z nášho cirkevného zboru sa na začiatku roka zúčastnili Konferencie pre mužov. Túto konferenciu každoročne organizuje Sliezska cirkev evanjelická v Třinci. Tohtoročná téma: Skutočne slobodný. Jaroslav Pokorný hovoril o ceste z otroctva do slobody. Jan Fojcik aktualizoval obraz egyptského otroctva na otroctvo hriechu. Peter Podlesný zase predstavil svoj […]

Život zboru

Stretnutie mužov v Dolnom Kubíne

Publikované

Dolný Kubín 25. 4. 2018 – Na viacerých miestach seniorátu sa spojili niekoré cirkevné zbory a v ich rámci sa stretávajú muži na biblických hodinách. Veľké stretnutie mužov sa konalo v Zmeškalovom dome (tzv. Domčeku) v Dolnom Kubíne v stredu 25. apríla. Témou stretnutia boli tzv. Červené sviatky. Prítomných privítal Ján Kutlík (CZ Veličná). Kapela zahrala […]