Život zboru

Svetový deň modlitieb 2019

Publikované

Liptovský Ján 16. marca 2019 – Mnohí poznajú Slovinsko z letných dovoleniek. Tentoraz sme boli spojení s touto krajinou nie kilometrami ciest, ale rukami zloženými k modlitbám a zrakom upretým k Pánu Bohu. Témou Svetového dňa modlitieb bola totiž práve táto krajina. Ženy-kresťanky zo Slovinska taktiež pripravili témy modlitieb. Biblickým heslom bol úryvok z Ježišovho […]

Život zboru

Trojkráľový koncert

Publikované

Náš mužský spevokol Svätojánsky prameň a ženský spevokol opäť prijali pozvanie Rímskokatolíckej farnosti sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne a zúčastnili sa Trojkráľového koncertu. Okrem nás tu vystupoval domáci spevokol sv. Jána Krstiteľa a deti zo SZUŠ Dotyk.

Život zboru

Štedrý večer 2018

Publikované

Liptovský Ján 24. 12. 2018 – Prinášame Vám niekoľko obrázkov zo štedrovečerných služieb Božích v roku 2018. Služby Božie opäť začali za prítmia v kostole. Tento starocirkevný spôsob slávenia má pripomenúť, že prvá časť služieb Božích je ešte stále adventná – až po evanjelium. Pripomína stále to obdobie, ktoré žilo pod ťarchou hriechu a ešte […]

Život zboru

110-ročné jubileum kostola

Publikované

Liptovský Ján 2. decembra 2018 – 110 rokov uplynulo od posvätenia obnoveného evanjelického chrámu Božieho v Liptovskom Jáne. Ten predchádzajúci, tolerančný z roku 1785, zničil v roku 1907 požiar. Len rok stačil, aby už nový chrám Boží mohol byť posvätený. Pri tejto príležitosti sa konali slávnostné služby Božie, na ktorých ako slávnostný kazateľ zvesťou Božieho […]

Život zboru

Pamiatka zosnulých

Publikované

Beňadiková, Uhorská Ves, Liptovský Ján a Podtureň 1. 11. 2018 – Pamiatku zosnulých sme opäť zasvätili priamo na cintorínoch pri krížoch. Hoci ju slávime 2. novembra, v cirkevnom zbore využívame deň voľna 1. novembra. Vtedy sa konajú pobožnosti na všetkých cintorínoch. V tomto roku výnimočná bola najmä pobožnosť v Uhorskej Vsi, kde bol posvätený obnovený kríž […]

Život zboru

Svetový deň modlitieb

Publikované

Liptovský Ján 3. 3. 2018 – V rímskokatolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa sa stretli veriaci z rímskokatolíckej farnosti i z evanjelického cirkevného zboru pri príležitosti Svetového dňa modlitieb. Sedem sestier viedlo bohoslužbu, v ktorej sa spolu s účastníkmi modlili za juhoamerickú krajinu Surinam. Zvesťou slova Božieho poslúžil ev. farár Peter Taját. Zbierka pri tejto príležitosti bola […]