Život zboru

Novoročná akadémia 2019

Publikované

Uhorská Ves 19. januára 2019 – Tohtoročná Novoročná akadémia sa konala v Kultúrnom dome v Uhorskej Vsi. Témou stretnutia boli Božie slová: „Človek hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce.“ Tieto slová povedal Pán Boh prorokovi Samuelovi, keď hľadal kráľa pre izraelský národ. O tomto hľadaní hovorila aj tieňová scénka, […]

Život zboru

Stretnutie dorastu horného Liptova

Publikované

Uhorská Ves 26. 10. 2018 – V piatok 26. októbra bol Kultúrny dom v Uhorskej Vsi naplnený do prasknutia mladými ľuďmi. Asi 130 ich prišlo z cirkevných zborov horného Liptova na stretnutie dorastu horného Liptova. Po úvodnom privítaní nasledovalo niekoľko piesní v podaní kapely. Slovom na tému „Think different“ (Mysli inak) sa prihovoril mikulášsky farár Marián Bochnička. Po […]

Život zboru

Konfirmandi v Cisownici

Publikované

Cisownica 8. – 10. 6. 2018 – Konfirmandi a mládežníci z nášho cirkevného zboru sa pod vedením brata farára a sestier Janky Pacigovej a Aďky Štetkovej zúčastnili zájazdu zo partnerského cirkevného zboru v Cisownici. Tento zájazd mal viacero rozmerov. Stretli sme sa s našimi priateľmi v Cisownici – s bratom farárom Marekom Twardzikom a jeho rodinou, […]

Život zboru

Novoročná akadémia

Publikované

Liptovský Ján 13. 1. 2018 – “Môžu prísť aj neveriaci?” opýtala sa jedna pani pred Novoročnou akadémiou. “Iste,” odpovedal som, “možno vás to osloví.” S touto snahou sme pripravovali aj tohtoročnú Novoročnú akadémiu, v ktorej vystúpili mužský, ženský i detský evanjelický spevokol, detská besiedka i mládež. Celá Novoročná akadémia sa niesla v duchu Podobenstva o […]