Život zboru

Staň sa svätojánskou muškou

Publikované

Opäť sa blíži školský rok a s ním aj príležitosť pre deti a mládež. V Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku pracuje detsko-mládežnícky spevokol Svätojánske mušky. Stretáva sa každý piatok o 17. hod. v zborovej miestnosti na farskom úrade v Liptovskom Jáne. Radi medzi sebou privítame nových členov – mladých ľudí. Nemusíte sa báť, sme dobrá […]

Život zboru

Koncert spevokolov Liptova

Publikované

Srdečne pozývame na ďalší ročník Koncertu spevokolov Liptova. Spevokoly Liptova opäť vystúpia v koncerte duchovných piesní, ktorými vyvrcholia tohtoročné Jánske slávnosti. V nedeľu 23. júna 2019 o 14,30 hod. v Evanjelickom kostole v Liptovskom Jáne.

Život zboru

Novoročná akadémia 2019

Publikované

Uhorská Ves 19. januára 2019 – Tohtoročná Novoročná akadémia sa konala v Kultúrnom dome v Uhorskej Vsi. Témou stretnutia boli Božie slová: „Človek hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce.“ Tieto slová povedal Pán Boh prorokovi Samuelovi, keď hľadal kráľa pre izraelský národ. O tomto hľadaní hovorila aj tieňová scénka, […]

Život zboru

Štedrý večer 2018

Publikované

Liptovský Ján 24. 12. 2018 – Prinášame Vám niekoľko obrázkov zo štedrovečerných služieb Božích v roku 2018. Služby Božie opäť začali za prítmia v kostole. Tento starocirkevný spôsob slávenia má pripomenúť, že prvá časť služieb Božích je ešte stále adventná – až po evanjelium. Pripomína stále to obdobie, ktoré žilo pod ťarchou hriechu a ešte […]

Život zboru

110-ročné jubileum kostola

Publikované

Liptovský Ján 2. decembra 2018 – 110 rokov uplynulo od posvätenia obnoveného evanjelického chrámu Božieho v Liptovskom Jáne. Ten predchádzajúci, tolerančný z roku 1785, zničil v roku 1907 požiar. Len rok stačil, aby už nový chrám Boží mohol byť posvätený. Pri tejto príležitosti sa konali slávnostné služby Božie, na ktorých ako slávnostný kazateľ zvesťou Božieho […]

Život zboru

Stretnutia starších 2018

Publikované

Beňadiková, Uhorská Ves, Podtureň a Liptovský Ján november 2018 – Stretnutia starších sa opäť pravidelne konali v novembri vo všetkých častiach cirkevného zboru. V Podturni potešilo starších bratov a sestry vystúpenie Svätojánskych mušiek a ženského spevokolu, v Liptovskom Jáne zase zaspieval mužský spevokol Svätojánsky prameň. Sme radi, že v tomto roku sa nielen v Podturni, […]

Život zboru

Zborový deň 2018

Publikované

Liptovský Ján 9. 9. 2018 – Tohtoročný zborový deň sa niesol v duchu témy „70 rokov Izraela“. Na službách Božích kázal farár z Kalnej nad Hronom Ján Jančo. Keďže dva razy do roka organizuje zájazdy do Izraela, zároveň predstavil významné miesta vo Svätej zemi, ktoré pripomínajú biblické udalosti. Po skončení služieb Božích program pokračoval vo […]

Život zboru

VI. evanjelické cirkevné dni

Publikované

Zvolen 30. júna 2018 – Z cirkevného zboru sme sa autobusovým zájazdom zúčastnili VI. evanjelických cirkevných dní vo Zvolene. Na podujatí vystúpili aj naše tri spevokoly: mužský, ženský a detský spevokol.