Život zboru

1. sviatok vianočný 2018

Posted on

Liptovský Ján 2018 – Na 1. sviatok vianočný opäť zaspievali naše dva dospelácke spevokoly. Ženský spevokol zaspieval pieseň Spasiteľ náš Ježiš Kristus a Svätojánsky prameň Pásli pastieri. V kázni bol predstavený otec Jána Krstiteľa Zachariáš, ktorý pri narodení svojho syna povedal nádherné slová nielen o ňom, ale aj o samotnom Spasiteľovi.

Život zboru

Štedrý večer 2018

Posted on

Liptovský Ján 24. 12. 2018 – Prinášame Vám niekoľko obrázkov zo štedrovečerných služieb Božích v roku 2018. Služby Božie opäť začali za prítmia v kostole. Tento starocirkevný spôsob slávenia má pripomenúť, že prvá časť služieb Božích je ešte stále adventná – až po evanjelium. Pripomína stále to obdobie, ktoré žilo pod ťarchou hriechu a ešte […]

Život zboru

110-ročné jubileum kostola

Posted on

Liptovský Ján 2. decembra 2018 – 110 rokov uplynulo od posvätenia obnoveného evanjelického chrámu Božieho v Liptovskom Jáne. Ten predchádzajúci, tolerančný z roku 1785, zničil v roku 1907 požiar. Len rok stačil, aby už nový chrám Boží mohol byť posvätený. Pri tejto príležitosti sa konali slávnostné služby Božie, na ktorých ako slávnostný kazateľ zvesťou Božieho […]

Život zboru

Stretnutia starších 2018

Posted on

Beňadiková, Uhorská Ves, Podtureň a Liptovský Ján november 2018 – Stretnutia starších sa opäť pravidelne konali v novembri vo všetkých častiach cirkevného zboru. V Podturni potešilo starších bratov a sestry vystúpenie Svätojánskych mušiek a ženského spevokolu, v Liptovskom Jáne zase zaspieval mužský spevokol Svätojánsky prameň. Sme radi, že v tomto roku sa nielen v Podturni, […]

Život zboru

Poďakovanie za úrody zeme

Posted on

Liptovský Ján 21. 10. 2018 – Mužský aj ženský spevokol vystúpili na službách Božích k Poďakovaniu za úrody zeme. Peknou výzdobou chrámu z ukážok úrod sme opäť ďakovali Pánu  Bohu za Jeho štedrosť. Brat farár na základe slov z Evanjelia podľa Jána 15, 13 a 16 povedal: “Pán Ježiš si nás vyvolil, aby sme šli […]

Život zboru

Zborový deň 2018

Posted on

Liptovský Ján 9. 9. 2018 – Tohtoročný zborový deň sa niesol v duchu témy „70 rokov Izraela“. Na službách Božích kázal farár z Kalnej nad Hronom Ján Jančo. Keďže dva razy do roka organizuje zájazdy do Izraela, zároveň predstavil významné miesta vo Svätej zemi, ktoré pripomínajú biblické udalosti. Po skončení služieb Božích program pokračoval vo […]

Život zboru

VI. evanjelické cirkevné dni

Posted on

Zvolen 30. júna 2018 – Z cirkevného zboru sme sa autobusovým zájazdom zúčastnili VI. evanjelických cirkevných dní vo Zvolene. Na podujatí vystúpili aj naše tri spevokoly: mužský, ženský a detský spevokol.

Život zboru

Koncert spevokolov Liptova 2018

Posted on

Liptovský Ján 24. 6. 2018 – Počas jánskych slávnosti sa aj tohto roku uskutočnil na pôde evanjelického cirkevného zboru Koncert spevokolov Liptova. XXVII. ročník tohto podujatia hostil 11 spevokolov zo 7 obcí Liptova. Z Liptovského Jána to boli tri evanjelické spevokoly – ženský, mužský evanjelický spevokol Svätojánsky prameň a detský evanjelický spevokol Svätojánske mušky – […]

Život zboru

Konfirmácia 2018

Posted on

Liptovský Ján 27. 5. 2018 – Desať mladých evanjelikov potvrdilo krstné sľuby, ktoré dávali rodičia a krstní rodičia pri ich krste, a vyznalo vieru v Pána Boha. Stalo sa tak na slávnosti konfirmácie. Potom už po prvýkrát prijímali sviatosť Večere Pánovej. Pán Boh daj, aby z nich boli verní vyznávači evanjelia Kristovho a Jeho verní nasledovníci.

Život zboru

Storočnica chrámu v Liptovskej Porúbke

Posted on

Liptovská Porúbka 13. 5. 2018 – V nedeľu 13. mája mali evanjelici v Liptovskej Porúbke veľkú slávnosť: oslavovali sté výročie posvätenia chrámu. Pozvali aj nás ako svoju bývalú matkocirkev. Navštívili sme tento cirkevný zbor s našimi dvoma spevokolmi, mužským spevokolom Svätojánsky prameň a ženským spevokolom.