Ženský spevokol

Štedrý večer 2018

  • by

Liptovský Ján 24. 12. 2018 – Prinášame Vám niekoľko obrázkov zo štedrovečerných služieb Božích v roku 2018. Služby Božie opäť začali za prítmia v kostole.… Štedrý večer 2018

Zborový deň 2018

Liptovský Ján 9. 9. 2018 – Tohtoročný zborový deň sa niesol v duchu témy „70 rokov Izraela“. Na službách Božích kázal farár z Kalnej nad… Zborový deň 2018

Konfirmácia 2018

Liptovský Ján 27. 5. 2018 – Desať mladých evanjelikov potvrdilo krstné sľuby, ktoré dávali rodičia a krstní rodičia pri ich krste, a vyznalo vieru v Pána… Konfirmácia 2018

Zelený štvrtok

Liptovský Ján 9. 3. 2018 – Opäť ako každý rok sa na Zelený štvrtok stretli členovia mužského a ženského evanjelického spevokolu. Najprv zaspievali na službách… Zelený štvrtok